Skip to main content


Pismo do SP w Nadmie (gmina Radzymin) z wnioskiem o utworzenie „klas wirtualnych” i zapewnienie ograniczenia przetwarzania przez katechetę danych osobowych uczniów nieuczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej
https://wolnoscodreligii.pl/2021/10/14/pismo-do-sp-w-nadmie-z-wnioskiem-o-ograniczenie-przetwarzania-przez-katechete-danych-osobowych-uczniow-nieuczeszczajacych-na-lekcje-religii-rzymskokatolickiej/
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.