Skip to main contentCzy rekolekcje mogą odbywać się zamiast lekcji umieszczonych w planach zajęć? Czy szkoła może pytać kto nie będzie uczestniczył w rekolekcjach? Rekolekcje w szkołach – fundacja odpowiada na pytania
https://wolnoscodreligii.pl/2023/03/28/rekolekcje-pytania-odpowiedzi/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.