Skip to main content

Uff, na szczęście bez Razem ;)


Religia wliczana do średniej ocen – przesłaliśmy uwagi dotyczące projektu zmiany Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/19/religia-wliczania-do-sredniej-ocen-przeslalismy-uwagi-do-projektu/

„Szkolne Rekolekcje Wielkopostne” w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Dyrektor szkoły komentuje obszerny opis wydarzenia religijnego umieszczonego na fp szkoły trzema krzyżami i sercem – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/20/szkolne-rekolekcje-wielkopostne-w-zsp-nr-1-w-piotrkowie-trybunalskim/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.