Skip to main content

Jak się żyje "światłem odbitym" przeszłych pokoleń, w czym lubuje się prawica, to nie powinna dziwić obawa z jej strony, że się pobrudzi tychże pokoleń błotem.dlatego posiadanie idoli jest przereklamowane

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.