Skip to main content
Domaganie się na początku każdego roku szkolnego deklaracji dot. uczestnictwa w lekcjach etyki, opóźnienia w organizacji lekcji względem rozpoczęcia roku szkolnego, religia w planie zajęć wszystkich uczniów od 1 września w SP nr 30 w Lublinie – fundacja składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
https://wolnoscodreligii.pl/2022/10/02/domaganie-sie-na-poczatku-kazdego-roku-szkolnego-deklaracji-dot-uczestnictwa-w-lekcjach-etyki-opoznienia-w-organizacji-lekcji-wzgledem-rozpoczecia-roku-szkolnego-religia-w-planie-zajec-wszystkich-u/


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.