Skip to main content


Marta Romańska: Neoizba dyscyplinarna i prowadzenie testów bezstronności przez osoby, których sytuacja prawna jest identyczna z sytuacją osób podlegających testowi, nie rozwiązuje problemu wykonania orzeczeń TUSE i ETPCz
https://konstytucyjny.pl/marta-romanska-neoizba-dyscyplinarna-i-prowadzenie-testow-bezstronnosci-przez-osoby-ktorych-sytuacja-prawna-jest-identyczna-z-sytuacja-osob-podlegajacych-testowi-nie-rozwiazuje-problemu-wykonania-o/Treść postanowienia sądu w Hajnówce stwierdzającego niezasadność, nielegalność i nieprawidłowość zatrzymania cudzoziemców przez Straż Graniczną
https://konstytucyjny.pl/tresc-postanowienia-sadu-w-hajnowce-stwierdzajacego-niezasadnosc-nielegalnosc-i-nieprawidlowosc-zatrzymania-cudzoziemcow-przez-straz-graniczna/


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.