Skip to main contentMarcin Krzemiński: Sąd Najwyższy orzekł, że detencja cudzoziemca to ultima ratio, nie może służyć represji, a za każde nieuzasadnione zastosowanie należy się zadośćuczynienie
https://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-sad-najwyzszy-orzekl-ze-detencja-cudzoziemca-to-ultima-ratio-nie-moze-sluzyc-represji-a-za-kazde-nieuzasadnione-zastosowanie-nalezy-sie-zadoscuczynienie/Konferencja Ambasadorów RP: Zamiast „współdziałania” zamęt kompetencyjny, wystawienie na szwank prestiżu Urzędu Prezydenta RP i drastyczne osłabienie sprawności Państwa w UE
https://konstytucyjny.pl/konferencja-ambasadorow-rp-zamiast-wspoldzialania-zamet-kompetencyjny-wystawienie-na-szwank-prestizu-urzedu-prezydenta-rp-i-drastyczne-oslabienie-sprawnosci-panstwa-w-ue/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.