Skip to main content
Pismo interwencyjne do SP nr 2 w Pile w sprawie pytań o nieuczestniczenie w zajęciach religii i lekcjach etyki we wniosku o przyjęcie do klasy I
https://wolnoscodreligii.pl/2023/01/23/pismo-interwencyjne-do-sp2-pila/Pismo interwencyjne do SP nr 2 w Pile w sprawie pytań o nieuczestniczenie w zajęciach religii i lekcjach etyki we wniosku o przyjęcie do klasy I
https://wolnoscodreligii.pl/2023/01/12/pismo-interwencyjne-do-sp2-pila/chyba do wiosny nikt, komu nie obojętne są problemy klimatyczne, nie wyjdzie z szoku... 🙁

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.