Skip to main content


Kontrola nad inwigilacją jest konieczna i powinna być wprowadzona jak najszybciej. Przepytujemy partie z pomysłów na kontrolę nad służbami
https://panoptykon.org/partieoinwigilacji
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.