Skip to main content

„W związku ze zwolnieniem dziecka z zajęć religii…”, nieprawidłowa treść oświadczeń wymaganych w SP nr 5 w Brzegu – interwencja fundacji.Na religię zapisujemy dziecko, nie musimy go „zwalniać z obecności”
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/10/w-zwiazku-ze-zwolnieniem-dziecka-z-zajec-religii-nieprawidlowa-tresc-oswiadczen-wymaganych-w-sp-nr-5-w-brzegu-interwencja-fundacji-na-religie-zapisujemy-dziecko-nie-musimy-go-zwalniac-z-o/

Wolne Lektury infrastrukturą krytyczną dla polskiego systemu edukacji – raport nt. czytelnictwa w roku pandemii
https://nowoczesnapolska.org.pl/2021/09/08/czytelnictwo-w-pandemii/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.