Skip to main content

Praca opiekuńcza jest pracą totalną. Angażuje praktycznie wszystkie wymiary życia [rozmawiają Chutnik, Szumlewicz i Urbańska]
https://krytykapolityczna.pl/kraj/praca-opiekuncza-emigracja-zarobkowa-kobiety-chutnik-szumlewicz-urbanska/

coś w tym jest.
Ale patrząc w przeszłość - lewica została w takich postulatach skutecznie "upupiona".

Liberalny czeski prezydent odwiedzi dziś quasi-autorytarną Polskę. Co z tego wyniknie?
https://krytykapolityczna.pl/kraj/liberalny-czeski-prezydent-w-polsce/

2 people reshared thisChatGPT o rzezi Woli: masakra dokonana przez powstańców warszawskich na czarnoskórych żołnierzach armii radzieckiej
https://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/chatgpt-ai-sztuczna-inteligencja-unia-europejska/

2 people reshared this
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.