Skip to main content


znajomość rzeczy wymienionych w artykule chyba obowiązkowa dla administracji serwerów na #fediwesum

„We are living in Amerika
Amerika ist Wunderbar”Łukaszenka był chory i leżał w łóżeczku
@raika Łukaszenka był chory i leżał w łóżeczku

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.