Skip to main content


„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/05/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny/
Ale czad! W znaczeniu poziomu natężenia zaczadzenia kadzidłem.
This entry was edited (3 weeks ago)
This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.