Skip to main content
To jest objaw, nie przyczyna

Śmierć dziecka po nielegalnym wypchnięciu rodziny uchodźców przez granicę. Zapadł ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://www.hfhr.pl/smierc-dziecka-po-nielegalnym-wypchnieciu-rodziny-uchodzcow-przez-granice/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.