Skip to main contentJak się żyje "światłem odbitym" przeszłych pokoleń, w czym lubuje się prawica, to nie powinna dziwić obawa z jej strony, że się pobrudzi tychże pokoleń błotem.


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.