Skip to main content


W służbach mundurowych, wykorzystując podległość służbową, przełożeni zmuszają podwładnych do udziału w imprezach o charakterze religijnym. Czy funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej może odmówić wykonania polecenia? – analiza prawna
https://wolnoscodreligii.pl/2023/09/21/w-sluzbach-mundurowych-wykorzystujac-podleglosc-sluzbowa-przelozeni-zmuszaja-podwladnych-do-udzialu-w-imprezach-o-charakterze-religijnym-czy-funkcjonariusz-panstwowej-strazy-pozarnej-moze-odmowic-w/
Nie musicie się modlić podczas mszy, wystarczy że będziecie uczestniczyć z tyłu klasy. W ten sposób nacisk na udział uczniów ZSŁ w Gdańsku w wydarzeniu religijnym tłumaczy dyrektor szkoły
https://wolnoscodreligii.pl/2023/09/19/nie-musicie-sie-modlic-podczas-mszy-wystarczy-ze-bedziecie-uczestniczyc-z-tylu-klasy-w-ten-sposob-nacisk/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.