Skip to main content
Czy za uczestnictwo w Drodze krzyżowej organizowanej na terenie szkoły uczniowie otrzymują – jako zachętę do uczestnictwa – oceny z przedmiotów obowiązkowych prowadzonych przez wychowawców? – pytamy dyrekcji ZSOiT w Białymstoku
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/09/czy-za-uczestnictwo-w-drodze-krzyzowej-organizowanej-na-terenie-szkoly-uczniowie-otrzymuja-jako-zachete-do-uczestnictwa-oceny-z-przedmiotow-obowiazkowych-prowadzonych-przez-wychowawcow-pytamy-dy/


Lekcje odwołane, uczniowie niewierzący spędzają czas rekolekcji w świetlicy. Katecheci na matematyce (zastępstwo) puszczają filmy o tematyce religijnej – interwencja fundacji w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/08/rekolekcje-zastepstwa-interwencja-fundacji-w-sp-nr-20-w-rudzie-slaskiej/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.