quitter.pl

Mariusz Gzyl 2020-09-15 17:00
https://pod.co/haloradio/mariusz-gzyl-2020-09-15-17-00


Jak w trudnych czasach spiąć domowy budżet, gdy wydatki rosną? M.in. o tym porozmawiamy z Dominika Nawrocka - Kobieta i Pieniądze w "Halo.Pieniądz".

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.