Skip to main content


Durna policjna kaczystowska pało


Stosowanie gazu wobec demonstrantów w chwili gdy mamy epidemię koronoawirusa jest KARYGODNE i naganne. Podrażnienie dróg oddechowych może mieć fatalne konsekwencje prowadzące do powikłań i śmierci.

Będziecie odpowiedzialni za śmierć ludzi.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.