quitter.pl

Jacek Zimnik 2020-01-23 @7:00
https://pod.co/haloradio/jacek-zimnik-2020-01-23-7-00
Poranny przegląd prasy. Wiadomości z kraju i znad Sekwany – o 8:30 łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Komentarze do bieżących wydarzeń z Państwa udziałem. Zaprasza Jacek Zimnik

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.