Skip to main content

No tak, ale to w krajach cywilizowanych. U nas to raczej: "he he hu hu, policja, na ziemie na ziemie", "teee takie mamy prawo, nieeee? teee? a chcesz we ryj?" Między polską policją a brytyjską jest przepaść.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.