Skip to main content


Kaczka pozwala


Kaczka dała naziolom przywolenie, to podpalają mieszkania, empik...
Niech teraz kaczka z własnej kieszeni zapłaci - w końcu to "obrońcy cywilizacji łacińskiej"...

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.