Skip to main content


Rekrutacja do szkół „bez presji”, rodzic ma prawo do milczenia w sprawie udziału dziecka w lekcjach religii. Interwencja fundacji w sprawie niewłaściwych pytań w podaniu o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej nr 204 w Warszawie.
https://wolnoscodreligii.pl/2021/06/18/rekrutacja-do-szkol-bez-presji-rodzic-ma-prawo-do-milczenia-w-sprawie-udzialu-dziecka-w-lekcjach-religii-interwencja-fundacji-w-sprawie-niewlasciwych-pytan-w-podaniu-o-przyjecie-dz/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.