Skip to main content


Jak wytłumaczyć słowa Naumanna o „rzyganiu Tczewem”, czyli o realizmie, który jest lepszy niż cynizm
https://krytykapolityczna.pl/felietony/kinga-dunin/neumanna-afera-tasmy-cynizm/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.