quitter.pl

Tomasz Raczek & Armen Mekhakyan 2019-12-01 @17:00
https://pod.co/haloradio/tomasz-raczek-armen-mekhakyan-2019-12-01-17-00
Spotkanie redaktorów Halo w wyjątkowej audycji. Psychoterapeuta i psycholog Armen Mekhakyan oraz znawca kina Tomek Raczek łączą siły pod hasłem Halo.Kinoterapia aby uzdrawiać za pomocą kina.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.