Skip to main content


Jarosław J. Szczepański 2020-10-15 13:00
https://pod.co/haloradio/jarosaw-j-szczepaski-2020-10-15-13-00
Gościem programu Jarosława J. Szczepańskiego będzie dr Marek Dąbrowski, ekonomista, wiceminister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, współpracujące z CASE, z think tankami belgijskimi, wykładający na wielu uniwersytetach i doradzający w sprawach przekształceń gospodarki w krajach byłego bloku sowieckiego. Porozmawiamy o tym, jak to robią inni, jak można i czy można to robić lepiej.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.