Skip to main content


Brzeska zapłaciła najwyższą cenę za walkę z rażącą niesprawiedliwością i ludzką krzywdą
https://krytykapolityczna.pl/kraj/10-rocznica-smierci-jolanty-brzeskiej-sutowski-siemieniako/

Ivo reshared this.

Bandyci, mordercy. To oni rządzą teraz naszym krajem.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.