Skip to main content


Kowal: Trzeba unikać słów takich jak „wojna”, czy „atak”, bo w tej grze chodzi o wzniecenie paniki
https://krytykapolityczna.pl/kraj/przyborska-kowal-granica-lukaszenka-rosja-propaganda/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.