Skip to main content

>Dług publiczny USA przekroczył dozwoloną prawem wysokość. Dotąd Kongres po prostu zwiększał limit, teraz jednak część republikanów twardo odmawia.

ostatnio, jak dobili do limitu, też część twardo odmawiała...

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.