quitter.pl

Ivo Friendica
Jak donoszą dobrze poinformowane źródła, wedle władz Rosji nowa polska ustawa o sądach jest zgodna z konstytucją Federacji Rosyjskiej. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by po jej przyjęciu, Polska wystosowała akces do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Naszym obecnym władzom zawsze bliżej było do Azji niż do Europy...

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.