quitter.pl

Mariusz Rokos 2020-09-15 15:00
https://pod.co/haloradio/mariusz-rokos-2020-09-15-15-00
Jarosław Kaczyński wskazuje, że Polska może skończyć tak „fatalnie” jak Irlandia jeśli będzie szła drogą równych praw dla osób LGBT. Komentuje Mateusz Sulwiński z grupy Grupa Stonewall.


Red. Tomasz Piątek skomentuje to jak PiS za pośrednictwem instytucji o nazwie Narodowy Instytut Wolności przelewa miliony złotych na konta organizacji pozarządowych bezpośrednio związanych ze Zjednoczoną Prawicą i Ordo Iuris…


Decyzja zlecająca Poczcie Polskiej przygotowanie wyborów była nieważna orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Rozmawia z nami mec. Michał Wawrykiewicz Wolne sądy.


Czy na Wenus rzeczywiście jest życie? Jak wkład w to odkrycie miał polski naukowiec? O tym popularyzator wie... show more

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.