Skip to main content


Mriusz Gzyl 2020-10-13 17:00
https://pod.co/haloradio/mriusz-gzyl-2020-10-13-17-00
Prawo sobie, a parlament sobie. Jak się uchwala przepisy, o których nie wiedzą główni zainteresowani, w tym ministerstwo? Odpowiada red. Mariusz Gzyl.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.