quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-05-21 @15:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-05-21-15-00
W codziennych aktualnościach z red. Wojtkiem Krzyżaniakiem sprawdzimy co w trawie piszczy. Co wydarzyło się w kraju pełnym absurdów? Dowiemy się już dziś między 15:00 a 17:00 wyrywając przy okazji sporo chwastów.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.