quitter.pl

Emilia Wiśniewska 2020-09-15 19:00
https://pod.co/haloradio/emilia-winiewska-2020-09-15-19-00
W dzisiejszej audycji poświęconej prawom osób LGBTQIAP oraz klimatowi dla praw człowieka w Polsce i na świecie prowadząca program Emilia Wiśniewska będzie gościć Sabinę Kozińską, prezesującą zarządowi katowickiego Stowarzyszenie Tęczówka. Porozmawiamy o niedawnym IV Marszu Równości w Katowicach, działalności wsparciowej Tęczówki i queerowym życiu na Górnym Śląsku.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.