Skip to main content


Agata Skrzypczyk 2020-10-14 19:00
https://pod.co/haloradio/agata-skrzypczyk-2020-10-14-19-00
Dzisiejszy odcinek Halo tu Ziemia w całości poświęcony zwierzętom! Jesteśmy im winni ochronę. Zarówno tym hodowlanym, których dobrostan mocno przez nas cierpi, jak i tym dzikim, do których królestwa ciągle wchodzimy z butami. Jak się mają zwierzęta na świecie, czemu przez nas cierpią i jak zrobić by cierpiały mniej? W pierwszej godzinie porozmawiam z Małgorzatą Szadkowską, prezeską Compassion Polska o zwierzętach hodowlanych, w drugiej zaś z Przemkiem Nawrockim z WWF Polska o stanie dzikich zwierząt na świecie.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.