Skip to main content


Marcin Górski 2020-11-15 19:00-21:00
https://pod.co/haloradio/marcin-grski-2020-11-15-19-00-21-00
Przeprowadzka za granice to nie do końca prosta sprawa. Różnice kulturowe, językowe, trudności administracyjne - wszystko to przekłada się na zaskakujące, często zabawne perypetie. O swoich i innych przygodach związanych z mieszkaniem poza granicami Polski, Marcin Górski porozmawia z Zuzanną Sajdą-Skiert z Dublina oraz Urszulą Rzepczak, wieloletnią korespondentką z Rzymu.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.