Skip to main content


Raz pewien murarz z Huciska
Układał cegły przemiennie
W trakcie budowy nagłe olśnienie
To będzie cela dla Zbyszka!

#HalfLimerickChallenge #OsiemGwiazdek

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.