Skip to main content


Oświadczenia o nieuczęszczaniu na religię są niezgodne z prawem, apelujemy o zgłaszanie placówek, w których wymagane są te bezprawne oświadczenia
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/02/oswiadczenia_o_nieuczeszczaniu_na_religie/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.