Skip to main content


Lekcje odwołane, uczniowie niewierzący spędzają czas rekolekcji w świetlicy. Katecheci na matematyce (zastępstwo) puszczają filmy o tematyce religijnej – interwencja fundacji w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/08/rekolekcje-zastepstwa-interwencja-fundacji-w-sp-nr-20-w-rudzie-slaskiej/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.