Skip to main content


Pismo fundacji do RPO z prośbą o interwencję i wsparcie systemu kontroli oświaty w Polsce w obszarze dyskryminacji, indoktrynacji oraz praw człowieka, w szczególności praw mniejszości oraz praw rodziców i uczniów, a także komunikacji z obywatelami i organizacjami obywatelskimi
https://wolnoscodreligii.pl/2024/06/19/pismo-fundacji-do-rpo-z-prosba-o-interwencje-i-wsparcie-systemu-kontroli-oswiaty-w-polsce-w-obszarze-dyskryminacji-indoktrynacji-oraz-praw-czlowieka-w-szczegolnosci-praw-mniejszosci-oraz-praw-rodzic/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.