quitter.pl

Magda Żakowska 2019-12-01 @11:00
https://pod.co/haloradio/magda-akowska-2019-12-01-11-00
W audycji Magdy Żakowskiej pojawi się dzisiaj Krystyna Kofta, z którą porozmawia przede wszystkim o Jonaszu Kofcie. Będzie to miało związek z premierą biografii Kofty.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.