quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-04-07 @15:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-04-07-15-00
Wydarzenia, aktualności, absurdy, czyli Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w Państwa odbiornikach. Tutaj nie ma litości, każdy fakt zostaje przeanalizowany i poddany adekwatnej krytyce ze strony red. Krzyżaniaka.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.