quitter.pl

Agata Skrzypczyk 2020-04-08 @19:00
https://pod.co/haloradio/agata-skrzypczyk-2020-04-08-19-00
Halo tu Ziemia wreszcie nadaje ze studia w Warszawie!
Już wydawało się, że jesteśmy na dobrej ścieżce w walce o klimat, a znów budzimy się w rzeczywistości zalanej odpadami... Czy polska nauka pomoże w walce z plastikiem? Porozmawiamy o tym z Juanem Carlosem Colmenares, profesorem Instytut Chemii Fizycznej PAN / Institute of Physical Chemistry of the PAS, gdzie pracują nad stworzeniem organicznych monomerów.
Wcześniej, połączymy się z Marcinem Stoczkiewiczem z organizacji ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi, aby porozmawiać o polityce klimatycznej i energetycznej Polski i UE.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.