Skip to main content


Wojtek Krzyżaniak 2020-10-14 10:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-10-14-10-00
Machina Szczerej Słowiańskiej Szydery jedzie i masakruje po drodze wszystko. Czas na ostrą jazdę z red. Wojtkiem Krzyżaniakiem za mikrofonem. Zapraszamy na pokład.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.