Skip to main content


Marek Czyż 2020-10-16 13:00
https://pod.co/haloradio/marek-czy-2020-10-16-13-00
Zapraszamy na program Marka Czyża. Dzisiejszymi gośćmi będą dr Mirosław Oczkoś, Krystian Markiewicz (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”) oraz prof. Wawrzyniec Konarski. Rozmawiamy wokół tego co dzieje się w kraju.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.