Skip to main content


ETPC wydał wyrok w sprawie przewlekłości w postępowaniach dotyczących obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy służb mundurowych
https://www.hfhr.pl/etpc-obnizenie-emerytur-i-rent-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-mundurowych/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.