Skip to main content


Coroczny udział w koncercie kolęd, biegi survivalowe „Jestem silny jak św. Józef”, obecność nauczycieli na rekolekcjach. Nie chcę ujawniać swojego światopoglądu, bo boję się dyskryminacji, mobbingu, gorszego planu lekcji, gorszego przydziału godzin – list nauczyciela do fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/15/coroczny-udzial-w-koncercie-koled-biegi-survivalowe-jestem-silny-jak-sw-jozef-obecnosc-nauczycieli-na-rekolekcjach-nie-chce-ujawniac-swojego-swiatopogladu-bo-boje-sie-dyskryminacji-mo/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.