Skip to main content


„Sztuka nie potrzebuje parytetów” – powiedział biały heteroseksualny mężczyzna. A świat w to uwierzył
https://krytykapolityczna.pl/kultura/film/paulina-januszewska-oscary-nowe-zasady/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.