quitter.pl

dr Tomasz Kowalczuk 2020-05-20 @21:00
https://pod.co/haloradio/dr-tomasz-kowalczuk-2020-05-20-21-00
W #HaloWieczorem gościem Tomasza Kowalczuka będzie dr Tomasz Płudowski, polski amerykanista i medioznawca, socjolog polityki i kultury. Porozmawiamy o nowym krajobrazie wyborczym.

Dzwońcie i piszcie Państwo.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.