quitter.pl

Wojtek Krzyżaniak 2020-07-31 10:00
https://pod.co/haloradio/wojtek-krzyaniak-2020-07-31-10-00
Według normy ISO-8601 piątek jest piątym dniem tygodnia, zaś na Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery nie ma żadnego ISO, bo jest jedyny w swoim rodzaju. Nadajemy wraz z Wojtkiem Krzyżaniakiem o tym co nas boli, bo absurdy potrafią solidnie wkurzyć. Red. Krzyżaniak komentuje wraz ze słuchaczkami i słuchaczami. Dziś oberwie się wszystkim.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.