Skip to main content


Jerzy Bokłażec 2020-10-12 21:00
https://pod.co/haloradio/jerzy-bokaec-2020-10-12-21-00
W dyskusjach o Kościele i religii przewija się myśl, że Kościół kroczy dzisiaj złą drogą, bo zapomniał o wartościach, jakie niesie chrześcijaństwo. Czy rzeczywiście tak jest? Czy religia proponuje wartości, które poszerzają obszar dobra, czy może raczej kształtuje przekonania, które sprzyjają złu? Czy Kościół pogrążył się w złu, bo odszedł od czystego źródła wiary – czy może to źródło nie jest czyste?

Zapraszamy do dyskusji.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.