Skip to main content


Oświadczenia o „rezygnacji” z udziału w zajęciach religii wraz z deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dziecko, okienka w planie zajęć z powodu katechezy – interwencja fundacji w ZS Nr 2 w Otwocku
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/22/oswiadczenia-o-rezygnacji-z-udzialu-w-zajeciach-religii-wraz-z-deklaracja-o-przejeciu-odpowiedzialnosci-za-dziecko-okienka-w-planie-zajec-z-powodu-katechezy-interwencja-fundacji-w-zs-nr-2-w-otw/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.